Účinek pizza krabic jako reklamního média

Účinek tohoto nového reklamního média se odlišuje od tradičních médií, které na nás každý den útočí a podvědomě je filtrujeme. Reklamní pizza krabice oslovují lidi v pohodlí domova a ve chvílích kdy s oblibou konzumují doručené jídlo, tedy jsou dobře naladění, uvolnění na příjem nových informací a mají také čas na jejich vnímání, protože reklama na ně působí minimálně po dobu konzumace, což je až 25 minut. Kontakt s touto reklamou je často i delší, protože pizza krabice zabere téměř celý odpadkový koš a tím pádem se ještě několik dní povaluje v kuchyni. Reklamní pizza krabice nepůsobí rušivým dojmem jako je to častokrát v případě reklamy v televizích nebo rádiu. Naše reklamní médium lidi neobtěžuje, právě naopak, oslovené potěší, když dostanou jídlo v plnokrevném obalu, co má samozřejmě vliv také na vnímání společnosti, která se takovým způsobem prezentuje.

Výhody pizza krabic jako reklamního média

Reklama na pizza krabicích Vám zaručuje kontakt s potencionálním zákazníkem, protože jídlo mu přijde až do rukou „zabalené“ ve Vaší reklamě a tím pádem reklamu nemůže odmítnout a je s ní konfrontovaný. Reklamní pizza krabice vytvoří v průměru minimálně 1,5 kontaktu, protože pizzu konzumují většinou ve skupině, avšak v našem případě to bude určitě vyšší číslo, protože tato nápaditá forma reklamy je v České republice novinkou a lidé se na ní budou navzájem upozorňovat. Široká veřejnost, která si objedná pizzu je velmi atraktivní cílovou skupinou, protože pizzu si kupují lidé v produktivním věku a s finančním zázemím, jelikož donáška pizzy je dražší jako například obědové menu.

Podpora prodeje

Velmi zajímavá je možnost přímě podpory prodeje prostřednictvím tohoto inovativního reklamního média. Ve Vaší reklamě může být zakomponované heslo, které uvidí zákazník při osobním nebo elektronickém nákupu a následně mu bude poskytnuta sleva nebo výhoda. Reklamní pizza krabice můžou posloužit také jako unikátní reklamní nosič, který neinvazivním způsobem doručí potencionálnímu zákazníkovi např. vzorek Vašeho produktu. Tato forma reklamy je velmi vhodná také v případě otevření nové pobočky nebo představení nového produktu/služby, na které upozorní veřejnost nevšedním a velmi efektivním.

Celorepubliková reklama s jedním inzerentem

Pro větší společnosti, které chtějí zacílit na širší veřejnost určitě bude nejvhodnější reklama na celé pizza krabici a distribuce v rámci celé České republice. Výhoda reklamy na celé krabici je, že můžete využít celého obalu ke svým kreativním nápadům a reklamě, kterou nebude nic opticky rušit. Zásah našeho reklamního média je vskutku obrovský a je vhodné pro firmy, které zavádějí nový produkt/službu na trh nebo plánují výjimečnou slevou akci či podporu prodeje.

Regionální reklamní kampaň s více inzerenty

Rozhodli jsme se zpřístupnit tuto novou reklamní plochu i menším společnostem jako největším zadavatelům reklamy v České republice. A to tím způsobem, že jsme plochu pizza krabice rozdělili na více částí. Nechceme to však udělat klasickou inzercí, kde je jeden inzerát vedle druhého, ale mezi jednotlivými reklamními plochami jsme vyčlenili prostor pro tzv. pozadí, které dodá každé krabici jedinečný design, tak aby byla atraktivní a líbila se osloveným lidem. Reklamní kampaně realizujeme v nákladu od 10 000 kusů a v případě regionálních kampaní je potřebné zaplnit všechny vyčleněné plochy, aby se mohli krabice vyrobit.